Company

חברת איידרון אינסייטס בע”מ הוקמה כדי לממש את הפוטנציאל הטמון בטכנולוגיית הרחפן, החברה מתמחה בהתאמה מיטבית של משימות כלי טיס בילתי מאויישים מסוג רב-להב ללקוחותיה העוסקים בתחומים רבים ומגוונים ובהם חקלאות, בטחון, הצלה וחירום, מיפוי, פיקוח, צילום מקצועי ועוד

:חברת איידרון אינסייטס מציעה ללקוחותיה שירותים ופתרונות בהתאמה מלאה ובהם

התאמfrom night literary analysis essay outline פתרונות מבוססי רחפן– לפי משקל עצמי של הרחפן, משקלי הרמה והטסה אוירית, יכולות ניהוג במזג אויר בעייתי (רוח, גשם, קפאון, חום), טווחי שליטה למרחקים משתנים, כלי טיס שקטים במיוחד, יחידות שליטה שונות בכלי הטיס, טווח תדרים משתנה, ניהוג ללא ג’י.פי.אס  ובחללים סגורים, מצלמות וחיישנים אינטגרליים, כלים למשימות מיוחדות, רחפנים שאינם נדרשים לרישוי רשות התעופה

התאמה ופיתוח מטעד”ים – מצלמות מסוגים ואיכויות שונות ליום וללילה, פנסים וזרקורים לתאורה וא”א, מכשירים להנחתה או הטלת חפצים מגובה, מכשירים לאיסוף חפצים, אמצעים לפיזור/הרתעה/הצלת אנשים, רמקול להשמעת הודעות, מערכות מעקב אחר אנשים/בע”ח

שירותי צילום ומיפוי-, התאמה ופיתוח אמצעים למיפוי ותכניות טיסה – תוכנות מיפוי וצילום לפי אתר ספציפי, יכולת מדידת אובייקטים (בס”מ) בלחיצת כפתור, המרה למפות ג’י-איי-אס ומערכות מיפויcustom research papers writingארציות, אחיזת שטח ופיקוח על שינויים, צילום לפי דרישה

פיתוח אלגוריתמים ואפליקציות מותאמות – זיהוי תנועת אנשים/בע”ח, זיהוי אחידות בחקלאות (זריעה ושתילה, מפגעים, דישון), זיהוי שינויים בשטח, פיתוח יכולות אוטונומיות

ליווי ויעוץ בתהליך הקמה ורישוי חברות ומטיסים– הכשרות רחפנים מסוגים שונים, הכשרות טייסים, הכשרות ורישוי חברות מסחריות ומוסדות עבור רשויות התעופה